Projekty UE

Realizowane projekty

Od 2016 r. firma KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejsk

„Wyposażenie KRUŚ Sp. z o. o. Sp. K. w nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i udoskonalonych produktów

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. na rynku poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji w postaci nowoczesnych linii do produkcji worków zapachowych oraz oprogramowania do automatyzacji produkcji. Działanie to pozwoli na zdywersyfikowanie oferty przedsiębiorstwa przez co będzie możliwe elastyczne dostosowanie się do potrzeb Odbiorców oraz znaczące rozszerzenie rynku zbytu zarówno terytorialnie jak i segmentowo.

Projekt polega na nabyciu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych i udoskonalonych produktów. Zakres rzeczowy pozwoli firmie KRUŚ Sp. z o. o. Sp. K. zwiększyć produktywność Zakładu, wprowadzić do dotychczasowej oferty innowacyjne produkty, podnieść jakość już oferowanych produktów, zmniejszać zużycie energii, zredukować ilość odpadu produkcyjnego oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W wyniku realizacji projektu do działalności gospodarczej zostaną wdrożone następujące innowacyjności:

  1. innowacyjność produktową 3 szt. (zapachowe worki: rolowane, z uchwytem oraz do automatów pakujących),
  2. innowacyjności procesowej/technologicznej 2 szt. (automatyzacja procesu produkcyjnego oraz technologia produkcji) oraz
  3. innowacyjności nietechnologicznej 1 szt. (zarządzanie przedsiębiorstwem).

Firma KRUŚ Sp. z o. o. Sp. k. opracowała innowacyjne worki zapachowe, które mogą być używane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. Decyzja ta była zdeterminowana tym, że to właśnie zapach jest źródłem przeżyć i odczuć estetycznych konsumenta. Wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów jest zgodne ze strategią innowacyjności wdrożoną w przedsiębiorstwie. Zakłada ona wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez kreowanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających potrzebom rynku.

Zakup czterech linii do produkcji folii oraz worków foliowych

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z transportem i instalacją nowej linii do produkcji folii, nowej linii do produkcji worków na płasko, nowej linii do produkcji worków rolowanych oraz nowej linii do produkcji worków typu „WICKET”, a także szkolenie z obsługi dostarczonej/ych linii dla co najmniej 3 pracowników. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zapytanie ofertowe i komplet dokumentacji do zapytania ofertowego zostały zamieszczone w załącznikach.

W dniu 11.01.2017 została wprowadzona zmiana w § 4 umowy. W umowie dodano możliwość częściowej płatności w formie zaliczki. Zmiana dotyczy umów, które będą zawierane dla każdej z części zamówienia. W związku z wprowadzoną zmianą, wydłużeniu uległ termin składania ofert oraz został przesunięty termin otwarcia ofert.

wartość projektu: 2.709.862,20 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 991.413,00 PLN

Ogłoszenie o wyborze wykonawców – „Zakup czterech linii do produkcji folii oraz worków foliowych”

W toku prowadzonego postępowania wybrano następujących wykonawców na poszczególne części zamówienia:Część 1 Linia do produkcji folii

Szymanowicz i S-ka s.j. ul. Łąkowa 10 05-502 Gołków Data wpływu oferty: 17.01.2017r. Cena netto : 302.729,00 PLN

Część 2 Linia do produkcji worków na płasko

GG PLAST TECHNOLOGY ul. Plantaża 20 63-000 Środa Wielkopolska Data wpływu oferty: 24.01.2017r. Cena netto : 83.900,00 USD

Część 3 Linia do produkcji worków rolowanych

PPU ELTEX Zygmunt Cichostępski ul.Dojazdowa 8 43-100 Tychy Data wpływu oferty: 29.12.2016r. Cena netto : 288.000,00 PLN

Część 4 Linia do produkcji worków typu „WICKET”

brak rozstrzygnięcia, nie wybrano wykonawcy